अंग्रेजी

Monomer

0

एक मोनोमर यौगिकहरूको कुनै पनि समूहको अणु हो, जसमध्ये धेरैजसो जैविक हुन्छन्, जसमा अन्य अणुहरूसँग पोलिमरहरू, वा धेरै ठूला अणुहरू बनाउनको लागि प्रतिक्रिया गर्ने क्षमता हुन्छ। बहुक्रियाशीलता, वा कम्तिमा दुई अन्य मोनोमर अणुहरूसँग रासायनिक बन्धनहरू बनाउने क्षमता, एक मोनोमरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। उच्च-गुणस्तरको जडिबुटी एक्स्ट्र्याक्ट र मोनोमरहरूले सीधा, चेनजस्तै पोलिमरहरू फ्रेम गर्न सक्छन्, तर उच्च उपयोगिताका मोनोमरहरूले क्रस-जडित, नेटवर्क पोलिमेरिक वस्तुहरू उत्पादन गर्छन्।

21